مشخصات فردی
نام:دانشگاه علمی کاربردی - مرکز آموزش علمی-کاربردی قند کرج
محل سکونت:ایران - کرج